Thuốc bôi trị thối thân trên cây hoa hồng

Giá:20.000

Mùa mưa đến, cũng là dịp Hồng bị nấm bệnh tấn công dẫn đến thân bị thối. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và có khả năng cây sẽ khó phục hồi.

Happy Trees cung cấp Gói thuốc bôi phòng ngừa và trị thối thân cho Hồng khi mùa mưa vừa đến. 

Thuốc bôi trị thối thân trên cây hoa hồng

Giá:20.000