Showing all 13 results

Happytree cung cấp tất cả các loại hoa hồng dáng tree từ thấp đến cao , đa dạng chủng loại và màu sắc hoa

Các giống hoa hồng dáng tree phổ biến: Hoa hồng cổ sapa, hoa hồng tree đào cổ, hoa hồng tree bạch xếp, hoa hồng tree lafont, hoa hồng tree bạch ho, hoa hồng tree Royal, Tree vàng pháp, tree hoa hồng sheherazad