Phân bón lá Rosecare giúp bén rễ, ra chồi, chồi dài, mập chồi

Giá:68.000 50.000

Phân Bón Lá Rose Care với thành phần bao gồm: Chất điều hòa sinh trưởng, NPK và Trung vi lượng cung cấp đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng cho cây phát triển khỏe mạnh nhất.

Mua ngay Đọc tiếp