Qúy khách hàng vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo những quy định của Happy Trees để có một trải nghiệm tốt nhất.1.1 Khách hàng cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin và nội dung cần thiết cho chúng tôi để tiến hành chuẩn bị sản phẩm và giao hàng.1.2 Khách hàng phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa danh sách sản phẩm, thời gian và địa điểm giao hàng theo yêu cầu1.3 Đảm bảo việc thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn trong hợp đồng.1.4 Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung như đã thỏa thuận.1.5 Khách hàng xác nhận qua email về việc thực hiện đúng thời hạn yêu cầu như quy định hợp đồng này.1.6. Chúng tôi cam kết thực hiện các yêu cầu, cung cấp, bày trí sản phẩm dịch vụ.1.7 Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả trong trường hợp sản phẩm bị các vấn đề ngoài ý muốn.1.8. Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin của khách hàng.1.9. Hệ thống hỗ trợ, giải đáp, tư vấn sản phẩm, dịch vụ luôn phục vụ quý khách miễn phí theo nhiều hình thức: giải đáp trực tiếp, qua internet, email hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại.1.10  Happy Trees có quyền hỏi thêm về thông tin khách hàng khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo mọi thông tin liên lạc về đơn hàng được xử lý chính xác nhất.1.11  Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang happytrees.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Happy Trees cho phép bằng văn bản.