Combo Xử Lý Nấm Bệnh Và Cải Tạo Đất

Giá:68.000 50.000

Đặc trị mốc sương, vàng lá thối rễ, thối gốc – chết nhanh.

Tốt đất: Cải tạo – Tăng độ phì của đất, giảm ngộ độc hữu cơ và ngộ độc phèn .

Tốt Cây: mầm khỏe, cây ra rễ mạnh và sinh trưởng tốt.

Combo Xử Lý Nấm Bệnh Và Cải Tạo Đất

Giá:68.000 50.000