Thuốc trị bệnh Đốm lá – Vàng lá – Thối thân – Thối Rễ

Giá:68.000

Thuốc Rosecare chuyên trị Đốm lá – Vàng lá – Thối thân – Thối lá được dùng để chăm sóc hoa hồng trong các vấn đề sâu bệnh, trong combo này tập trung vào Đốm lá – Vàng lá – Thối thân – Thối lá trên hoa hồng.

Mã sản phẩm: Combo 4 

Thuốc trị bệnh Đốm lá – Vàng lá – Thối thân – Thối Rễ

Giá:68.000