Phân bón lá Vitamin Plus: B1 ( 4 in 1)

Giá:30.000

  • Kích thích ra rễ cực mạnh với nhiều rễ mập và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây
  • Kích thích ra keiki và ra nhiều chồi mập, làm cho bộ lá xanh tốt.
  • Kích thích phân hóa mầm hoa, nhiều hoa to, mẫu mã hoa đẹp
  • Nhúng cành giâm hoặc thoa vào chỗ chiết để kích ra rễ.
  • Ngâm hạt giống để kích thích nảy mầm.
  • Phân Vitamin B1 thường được sử dụng để bón phân cho hoa lan cùng các loại cây khác…..

 

Vitamin B1
Phân bón lá Vitamin Plus: B1 ( 4 in 1)

Giá:30.000