Khung Tròn Cao 220 cm

Giá:1

Giá: Call

Kích thước: 220 cm, 3 vòng 40 cm

Ống Phi 16, lớp nhựa dày

Màu sắc: Đen

Xuất xứ: Nhật

 

Khung Tròn Cao 220 cm

Giá:1