Hoa lan Vũ nữ Mật ngọt hoa thơm

Giá:90.000

Vũ nữ Mật ngọt là một loài hoa đẹp, có thể nở quanh năm, cùng thuộc tính dễ trồng như các loại lan vũ nữ khác: ít sâu bệnh, không cần chăm bón nhiều, dễ ra hoa… Vũ nữ mật ngọt có nhiều ưu điểm hơn: vòi hoa dài hơn 1m, lâu tàn, thời gian chơi hoa cực lâu: từ khi nhú vòi hoa đến hoa cuối cùng có thể kéo dài trên 6 tháng.

vũ nữ mật ngọt
Hoa lan Vũ nữ Mật ngọt hoa thơm

Giá:90.000