Hoa lan Denro nắng xưa King hổ mang 

Giá:90.000

Denro nắng xưa King hổ mang là dòng dendro nắng siêng hoa và thơm. 

Denro nắng xưa King hổ mang
Hoa lan Denro nắng xưa King hổ mang 

Giá:90.000