Hoa lan Denro nắng Thỏ xưa

Giá:90.000

Dendro nắng Thỏ xưa là dòng dendro nắng. Đây là dòng cây rất nổi tiếng.

Dòng cây với 2 cánh hoa thẳng cao dựng giống 2 tai của thỏ.

Cây cho hoa màu trắng tím, size hoa trung bình, hoa khá thơm. Vòi hoa dài nhiều hoa, siêng hoa và thơm.

thỏ xưa
Hoa lan Denro nắng Thỏ xưa

Giá:90.000