Hoa Lan Dendro Mini YaYa

Giá:90.000

Dendro Mini yaya là loại hoa lan rất đẹp:

  • Vòi hoa dài, nhiều hoa, siêng hoa.
  • Cây ít bị rụng lá, cây có nhiều hướng.
  • Cây không phát triển quá cao nên thích hợp để bàn.
  • Dòng hoa đột biến có giá trị sưu tầm cao.

 

Hoa Lan Dendro Mini YaYa

Giá:90.000