Hoa hồng Yi Bang Fen hoa chùm cánh đơn

Giá:350.000 300.000

  • Hoa hồng cánh đơn hoa dạng chùm
  • Cây sống khỏe ở khí hậu nóng
  • Độ lập hoa 30 ngày
Hoa hồng Yi Bang Fen hoa chùm cánh đơn

Giá:350.000 300.000