Dendro nắng xưa Robert

Giá:90.000

  • Dendro Robert là dòng dendro nắng có hương thơm.
  • Với đặc tính mau lớn và nhanh phát bụi, trồng lâu năm có thể phát bụi rất to khủng,
  • Trồng tốt cây có thể đạt chiều cao từ 1,5-2 mét,
  • Cây dễ chăm sóc và cho hoa.  
  • Khi cây trưởng thành có thể cho hoa quanh năm và rất siêng hoa.
Dendro nắng xưa Robert

Giá:90.000