Dendro đột biến Blue tím trắng mộng mơ

Giá:90.000

Lan dendro là một dòng lan đa thân, cây sống khoẻ, dễ chăm sóc, đặc biệt cho hoa quanh năm.

Dòng dendro này là một trong những dòng lan đột biến, chơi thân lá cũng thấy đã.

dendro blue
Dendro đột biến Blue tím trắng mộng mơ

Giá:90.000