xóm hồng hcmSlide thumbnail
banner-hoa-hong1
banner-ca-chua-than-go-mua
banner-cay-sung-my
banner-ca-chua-than-go-mua-31
sung-my-668

Cây Sung Mỹ 1 Năm Tuổi


668.000 VNĐ
Còn Hàng
sung-my-tang-vip

Cây Sung Mỹ Bonsai Lớn Có Trái


5.500.000 VNĐ
Còn Hàng
tang-cay-sung-my

Cây Sung Mỹ Bonsai Nhỏ Có Trái


3.000.000 VNĐ
Còn Hàng
cay-sung-my-lon-km

Cây Sung Mỹ Lớn


368.000 VNĐ
Còn Hàng
cây sung mỹ có trái

Cây Sung Mỹ Có Trái


468.000 VNĐ
Hết hàng

0906.701.001 0981.47.2323