xóm hồng hcmSlide thumbnail
banner-hoa-hong1
banner-ca-chua-than-go-mua
banner-cay-sung-my
banner-ca-chua-than-go-mua-31
bonsai bay nâng 500g

Bonsai Bay – Bộ 500g


2.000.000 chưa bao gồm cây
Còn Hàng
cay bay

Bonsai bay – Bộ 1kg


2.700.000 chưa bao gồm cây
Còn Hàng

0906.701.001 0981.47.2323