Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc trị bệnh Bọ trĩ – Rệp – Nhện – Sâu Hoa Hồng
1 x 68.000
68.000
68.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 68.000
Tổng 68.000

Phiếu ưu đãi