Showing all 11 results

Tất cả các cây hoa hồng size lớn hơn 10 năm tuổi dáng tree cao, gốc to, dáng đẹp. Cổ sapa, đào cổ, bạch xếp, bạch ho, hải phòng kèm các cây tree ngoại siêu đẹp