Showing 1–40 of 65 results

Hoa hồng bầu vải là cây được dưỡng trong bầu vải tại Vườn Happytrees 367 Tây Thạnh, Quận Tân Phú.