Showing all 5 results

Phong Lá Đỏ Sale cực hấp dẫn

phong lá đỏ

– Phong lá đỏ sống tốt, phát triển tốt, không cần mùa đông lá vẫn đỏ, vì đây là lá non

– Sau hơn 1 tháng nữa lá sẽ chuyển sang màu cam vàng, dần sang màu xanh, xong héo và rụng,

– Cây sẽ trụi lá suốt 2-3 tháng sau đó bung những chồi non màu đỏ, rồi ra lộc đỏ .

– Quy trình đỏ hơi bị ngược so với những loại phong xứ lạnh