Showing all 2 results

Cây Việt Quất cho quả ngon ngọt hương vị hấp dẫn dễ trồng dễ chăm sóc, ở Việt Nam nhiều người đã trồng thành công và thu hoạch đến 6kg quả trên 1 bụi cây. Happy Trees chuyên cung cấp cây giống Việt Quốc trên toàn quốc, bảo đảm cây khỏe giống thuần, sống tốt ở khí hậu Việt Nam.

sale cây ăn trái