Showing all 11 results

Cây nho thân gỗ tứ quý chỉ trồng 2 năm là có trái. Trái nho thân gỗ tứ quý ăn ngọt và ngon. Một năm ra trái 4 lần.

Tất cả các Size nho thân gỗ tứ quý đang có

-10%
Giá: 12.555.000
-10%
-10%
-10%
Giá: 4.500.000
-10%
-10%
-20%
Out of stock
Giá: 398.000